ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ. ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ

Закрыть меню