Зерттеу объектісі

  Теориялық негіз және түсіндірмелер

  Ұсынылған ақпарат және мәліметтер

  Зерттеу әдісі

  Проблемаларды шешу және нәтижелерді талдау

  Атауы

  Тілдік стилі

  Кестелер, графиктер, т.б.

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

  Аңдатпа

  Қорытындылар

  Close Menu