Ғылыми бағыты

  Зерттеу объектісі

  Теориялық негіз және түсіндірмелер

  Ұсынылған ақпарат және мәліметтер

  Зерттеу әдісі

  Проблемаларды шешу және нәтижелерді талдау

  Атауы

  Тілдік стилі

  Кестелер, графиктер, т.б.

  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

  Аңдатпа

  Қорытындылар

  Close Menu